Thai News

เช็กสิทธิด่วน! รัฐบาลเปิดลงทะเบียนคนจนอีกรอบ ง่ายๆก็ได้เงินแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลได้เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน หรือเปิดลงทะเบียนคนจน รอบเก็บตกนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถสรุปรายละเอียดเข้าใจง่ายๆ ดังนี้<>
1. จะมีการจัดทีมไทยนิยมลงพื้นที่ให้กรอกใบสมัครถึงบ้าน<>
2. ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียนปี 2560<>
3. คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคน<>
4. เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้เดือน ต.ค.2561<>
<>
5. เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาท เป็น 600 บาท และให้บุตรจาก 2 คน เป็น 3 คน โอนเงินเข้าบัญชีย้อนหลังให้ด้วย<>
6. ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วรอบที่ผ่านมา แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรอบนี้อีก<>
7. ผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ไม่ได้ลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา<>
8. ทีมไทยนิยมจะลงไปถึงพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561 เพื่อให้กรอกใบสมัคร<>
9. ในใบสมัครจะให้แสดงความจำนงว่าต้องการพัฒนาตนเองด้วยหรือไม่<>
10. คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนยังเหมือนเดิม เช่น สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2559 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์<>
จะต้องเป็นบ้าน หรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ในส่วนกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่.<>
<>
ชมคลิป<>

ฐบาลเปิดลงทะเบียนคนจนอีกรอบ

รัฐเปิดลงทะเบียนคนจนอีกรอบแล้ว

Posted by ข่าวดัง เฟสบุ๊ค on Monday, May 28, 2018

<>

Loading...